Formalităţile ulterioare vânzării-cumpărării unui imobil

Ulterior dobândirii unui bun imobil, cumpărătorul are interesul înscrierii dreptului său de proprietate în cartea funciară a imobilului respectiv.

Cartea funciară este un ansamblu de documente descriptive ale unui imobil, atât din punct de vedere fizic cât şi juridic. În cartea funciară a unui imobil se regăsesc informaţii tehnice despre acesta (suprafaţa, localizare, vecinătăţi) sau juridice (proprietari, eventuale sarcini care grevează imobilul etc.). Potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare, 7/1996, în partea a II a a cărţii funciare se înscrie numele proprietarului şi actul sau faptul juridic care constituie titlul de proprietate precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept.

Interesul major al cumpărătorului în intabularea dreptului său de proprietate rezidă în împiedicarea vânzătorului de a mai înstrăina fraudulos bunul către alte persoane. Având în vedere faptul că pentru vânzare este necesară obţinerea unui extras de carte funciară, odată intabulat transferul unei proprietăţi, se modifică datele fostului proprietar astfel încât acesta nu mai poate efectua vânzări succesive.

În prezent, formalităţile de intabulare se efectuează exclusiv de către birourile notariale care autentifică actele de transfer ale proprietăţii.

Este bine de ştiut că în cazul unor vânzări succesive, proprietarul imobilului va fi desemnat cel care va efectua prima intabulare a dreptului sau, ceilalţi dobânditori urmând a se îndrepta împotriva vânzătorului pentru restituirea preţului şi, eventual, plata de daune interese.

În afara intabularii dreptului de proprietate, dobânditorul are obligaţia declarării proprietăţii la direcţia de taxe şi impozite locale în vederea stabilirii şi aplicării impozitului pe bunuri imobile. Această obligaţie trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunului, iar nerespectarea ei atrage răspunderea contravenţională a noului proprietar, codul fiscal prevazând chiar şi o amendă în acest sens.

Sursa: www.avocatnet.ro


Cautare oferte imobiliare

Contact Sirius Imobiliare

Telefon: 0766.346.388, 021.324.23.69, sau email contact@siriusimobiliare.ro

Oferta dumneavoastra

Aveti un imobil de vanzare sau inchiriere? Click aici pentru a transmite oferta dvs.

Parteneri